Biokemi

Den del inom kemin som har fokus på beståndsdelar och kemiska processer som finns i levande organismer kallas för biokemi. Två av de större delarna inom biokemin är ämnesomsättningen samt genetik vilka bägge är grunden för utveckling av produkter som påverkar människokroppen positivt.

Självklart skiljer sig molekylstrukturerna och antal molekyler mycket mellan olika ämnen men likheten finns att de allra flesta har en struktur och regelbundenhet gällande hur de är uppbyggda och sammanfogade. Inom biokemin ligger studierna på dessa strukturer, hur de uppkommer samt vilka olika egenskaper de har. Detta då främst i förhållande till cellerna i den levande organism som de finns i.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Släkt med flera andra områden

Det finns flera delar inom kemin och biologin som biokemin har ”släktskap” med. Ett exempel är organisk kemi som länge just hade inriktningen enbart mot levande organismer. Men inom detta ämne finns idag även samtliga kolföreningar vilket inte finns inom biokemin. Men inom vissa delar av biokemin finns alltså stora likheter mot organisk kemi.

Inom biologin är det främst på detaljnivå d.v.s. molekylärbiologi som likheterna finns.

Exempel på delar av biokemin

Forskning inom biokemi handlar till stor del om människokroppen även om forskning även sker kring andra levande organismer. Några exempel på inriktningar som finns inom biokemin är följande:

Aminosyror

Inom biokemin har man främst fokus på de 20 olika aminosyrorna som är byggstenarna i proteiner.

Kolhydrater

Kolhydrater består av kol, väte och syre och är något som finns i tre olika varianter, monosackarider, disackarider och polysackarider. Kolhydrater är en mycket stor energikälla och hur kroppen påverkas och tar till sig dessa är vad man bland annat studerar inom biokemin.

Lipider

Detta är en mycket stor grupp av olika ämnen som alla är fettliknande ämnen eller fetter. Exempel är fettsyror, triglycerider samt vax.

Proteiner

Proteiner är uppbyggda av långa kedjor av olika aminosyror. Dessa är hopbundna med peptidbindningar. Vanligtvis säger man även peptidkedja (eller enbart peptid) om kedjan är kortare än 50 aminosyror. Proteinerna finns med i de flesta processer som sker i en cell.