Miljöfarliga kemikalier hittade i Mälaren

av | 15 mars, 2018

Tidigare i år gjorde forskare fynd i Mälaren. Man hittade kemikalier som tidigare aldrig påträffats i sjön. De två miljoner svenskar som får sitt dricksvatten från Mälaren ska dock inte behöva oroa sig.

Mälaren är den tredje största sjön i Sverige, på förstaplats kommer Vänern och därefter Vättern. Mälaren är bestående av en hel del vikar, fjärdar och sund samt ett flertal olika öar där den största är Selaön. Sjön har högst vattenstånd och tillrinning i samband med våren när snön smälter. Mälaren finner du i landskapen Västmanland, Södermanland och Uppland.

Mälaren är en viktig källa

För Sverige är Mälaren särskilt viktig eftersom det är den största reserven av dricksvatten som vi har. Sjön tillgodoser totalt två miljoner personer i Sverige med dricksvatten. I januari 2018 gjordes tester av vattnet och forskare konstaterade att det finns ett flertal okända kemikalier i Mälarens vatten. Detta är kemikalier som det aldrig någonsin tidigare har rapporterats om i Sverige.

Trots att det inte är särskilt omfattande mängder är det ändå viktigt att hålla koll på de okända kemikalierna. Än så länge vet man inte heller om de på något vis är farliga för människor, djurliv eller miljö.

Det finns en hel del produkter i vardagen som inte är bra för oss människor. Men enligt forskarna ska svenskarna inte behöva vara oroliga över att inte kunna dricka kranvattnet. Dessa kemikalier kan å andra sidan ha en risk i framtiden om de ej kontrolleras. Det svenska dricksvattnet håller överlag en mycket hög kvalitet och om man jämför med andra länder i världen har Sverige tillgång till det mest kvalitativa vattnet. För människan är vatten en utav de viktigaste tillgångarna som behövs för att överleva.

I genomsnitt förbrukas cirka 140 liter vatten/person under ett dygn. Hur vattnet används är såklart individuellt men vissa siffror har framtagits på ett ungefär:

  • 60 liter vatten för din personliga hygien.
  • 30 liter för både diskning och tvättning.
  • 30 liter för att spola i toaletten.
  • 10 liter i syfte för mat och dryck och 10 liter till övrigt.